Stavební práce Liberec 13.3.2022

Práce na silnici | Liberec

 | od 13.3. 00:00 do 28.2. 23:59

Popis Práce na silnici

Z důvodu provádění stavebních prací v rámce akce s názvem „I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická, fáze I.“ i realizace stavebních prací navazujících akcí s názvy „I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2“ a „I/35 Liberec, České mládeže – Doubská“ bude na úseku silnice I/35 provedena částečná uzavírka provozu, a to levého jízdního pásu (směr Hrádek nad Nisou) v km cca 21,8 - 23,3 mezi exity 23 a 21, dále na úseku silnice I/14, a to nájezdu na silnici I/35 a nájezdu na MK vedoucí pod most ev.č. 35-022..1 bude provedena částečná uzavírka provozu a na úseku MK vedoucí pod mostem ev.č. 35-022..1 bude provedena úplná uzavírka provozu. V průběhu výše uvedených uzavírek bude veškerá doprava převedena na pravý jízdní pás silnice I/35 v režimu 2+1, kdy dva jízdní pruhy jsou uvažovány ve směru Turnov. Převedení dopravy z levého jízdního pásu bude zajištěno přejezdy středního dělícího pásu v km 22,880 a v km 21,770 provozního staničení silnice I/35. Přejezd bude délky 40 m a bude přes něj převeden jeden jízdní pruh. Během uvedených uzavírek bude možné napojení na silnici I/35 z ul. České mládeže ve směru na Děčín, dále nebude možné se připojit na silnici I/35 ze silnice I/14 ve směru na Děčín, rovněž bude uzavřen sjezd na silnici I/14 ve směru Jablonec nad Nisou. Na pravém jízdním pásu budou po celou dobu dopravního režimu 2+1 zrušeny veškeré připojovací pruhy v dotčeném úseku. Dále budou na úsecích místních komunikací, a to ulic Mostecká, Otavská a Doubská, provedeny úplné uzavírky provozu., V průběhu předmětné částečné uzavírky bude uzavřen nájezd ze silnice I/14 na silnici I/35 a nájezd na MK vedoucí pod most ev.č. 35-022..1.
silnice I/14 - silnice I/35, v katastru obce Liberec, okr. Liberec, Od 13.03.2022 00:00, Do 28.02.2023 23:59, Z důvodu provádění stavebních prací v rámce akce s názvem „I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická, fáze I.“ i realizace stavebních prací navazujících akcí s názvy „I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2“ a „I/35 Liberec, České mládeže – Doubská“ bude na úseku silnice I/35 provedena částečná uzavírka provozu, a to levého jízdního pásu (směr Hrádek nad Nisou) v km cca 21,8 - 23,3 mezi exity 23 a 21, dále na úseku silnice I/14, a to nájezdu na silnici I/35 a nájezdu na MK vedoucí pod most ev.č. 35-022..1 bude provedena částečná uzavírka provozu a na úseku MK vedoucí pod mostem ev.č. 35-022..1 bude provedena úplná uzavírka provozu. V průběhu výše uvedených uzavírek bude veškerá doprava převedena na pravý jízdní pás silnice I/35 v režimu 2+1, kdy dva jízdní pruhy jsou uvažovány ve směru Turnov. Převedení dopravy z levého jízdního pásu bude zajištěno přejezdy středního dělícího pásu v km 22,880 a v km 21,770 provozního staničení silnice I/35. Přejezd bude délky 40 m a bude přes něj převeden jeden jízdní pruh. Během uvedených uzavírek bude možné napojení na silnici I/35 z ul. České mládeže ve směru na Děčín, dále nebude možné se připojit na silnici I/35 ze silnice I/14 ve směru na Děčín, rovněž bude uzavřen sjezd na silnici I/14 ve směru Jablonec nad Nisou. Na pravém jízdním pásu budou po celou dobu dopravního režimu 2+1 zrušeny veškeré připojovací pruhy v dotčeném úseku. Dále budou na úsecích místních komunikací, a to ulic Mostecká, Otavská a Doubská, provedeny úplné uzavírky provozu. V průběhu předmětné částečné uzavírky bude uzavřen nájezd ze silnice I/14 na silnici I/35 a nájezd na MK vedoucí pod most ev.č. 35-022..1. Objížďka - pro vozidla nad X tun, Směr I/14 Jablonec nad Nisou - I/35 Hrádek nad Nis: silnice I/14, Liberec-Vratislavice nad Nisou - silnice I/35, okr. Liberec, v katastru obce Liberec, přes: silnice III/2784 (ulice Hodkovická), Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t ze směru I/14 Jablonec nad Nisou – I/35 Hrádek nad Nisou bude vedena ze silnice I/14 z MÚK Zelené Údolí v Liberci v silničním km cca 1,5 po ulici Rochlická přes OK Zelené Údolí, po ulici Vratislavická na Poštovní náměstí a dále po ulici Hodkovická na MÚK na silnici I/35 v silničním km cca 24,9 (exit 25). Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Směr I/14 Jablonec nad Nisou - I/35 Hrádek nad Nis: silnice I/14, Liberec-Vratislavice nad Nisou - silnice I/35, okr. Liberec, v katastru obce Liberec, přes: ulice Dr. Milady Horákové, Objízdná trasa pro osobní dopravu do 3,5 t ze směru I/14 Jablonec nad Nisou – I/35 Hrádek nad Nisou bude vedena ze silnice I/14 z MÚK Zelené Údolí v Liberci v silničním km cca 1,5 po ulici Rochlická přes OK Zelené Údolí, po ulici Vratislavická na Poštovní náměstí a dále po ulici Dr. Milady Horákové na světelnou křižovatku s ulicí Čechova, dále po ulici Čechova a Šumavská na MÚK na silnici I/35 v silničním km cca 21,6 (exit 21). Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje

Popis lokace Práce na silnici

silnice I/14 - silnice I/35, v katastru obce Liberec, okr. Liberec

Mapa Práce na silnici Liberec

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Vyhledávání

Dálnice a rychlostní silnice

D1, D2, D3, D5, D8, D11, R1, R6, R10,