Práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy Třeboň 4.4.2022

Dopravní uzavírky a omezení | Třeboň

 | od 4.4. 00:00 do 17.9. 23:59

Popis Dopravní uzavírky a omezení

Částečná uzavírka silnic I/24 a I/34 (čtyřpruh) na výjezdu z Třeboně směrem na Jindřichův Hradec v úseku od mimoúrovňové křižovatky silnic I/24 ul. Jiráskova a I/34 u autobusového nádraží až za mimoúrovňovou křižovatku těchto silnic v Třeboni Na Kopečku, spojenou (v průběhu provádění 3. a 4. etapy) s ÚPLNOU UZAVÍRKOU následujících větví mimoúrovňových křižovatek (MÚK) silnic I/24 a I/34: ve 3. etapě: na MÚK silnic I/24 a I/34 v Třeboni u autobusového nádraží: – nájezdová větev ze silnice I/24 ul. Jiráskova a z místní komunikace ul. Jiráskova ve směru od Veselí nad Lužnicí, resp. z centra Třeboně, na silnici I/24 směr Jindřichův Hradec, na MÚK silnic I/24 a I/34 v Třeboni Na Kopečku: – nájezdová větev ze silnice I/24 ve směru od Českých Budějovic na silnici I/24 směr Halámky a dále sjezdová větev ze silnice I/24 ve směru od Halámek na silnici I/34 směr Jindřichův Hradec, ve 4. etapě: na MÚK silnic I/24 a I/34 v Třeboni u autobusového nádraží: – sjezdová větev ze silnice I/24 ve směru od Jindřichova Hradce na silnici I/24 ul. Jiráskova směr Veselí nad Lužnicí, na MÚK silnic I/24 a I/34 v Třeboni Na Kopečku: – nájezdová větev ze silnice I/34 ve směru od Jindřichova Hradce na silnici I/24 směr Halámky a dále sjezdová větev ze silnice I/24 ve směru od Halámek na silnici I/24 směr České Budějovice, na dobu: 4. 4. – 17.9. 2022. Vedení objízdných tras: Při uzavírce nájezdové větve (MÚK Třeboň Na Kopečku) ze silnice I/24 ve směru od Českých Budějovic na silnici I/24 směr Halámky (ve 3. etapě) a sjezdové větve ze silnice I/24 ve směru od Halámek na silnici I/24 směr České Budějovice (ve 4. etapě): - Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od Českých Budějovic na Halámky bude vedena (ve 3. etapě) po silnici III/15512 ulicí Táboritská od okružní křižovatky se silnicemi I/34 a II/154 v Třeboni na okružní křižovatku se silnicí I/24 a místní komunikací ul. Nádražní a dále po silnici I/24 do Lomnice nad Lužnicí na křižovatku se silnicí II/148 a odtud po silnici II/148 přes Novosedly nad Nežárkou na křižovatku se silnicí I/34 v obci Mláka a dále po silnici I/34 až na MÚK v Třeboni Na Kopečku k nájezdové větvi na silnici I/24 směr Halámky. - Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od Halámek na České Budějovice bude vedena (ve 4. etapě) v opačném směru než výše popsaná objízdná trasa (bude začínat na MÚK v Třeboni na Kopečku na sjezdové větvi ze silnice I/24 na silnici I/34 směr obec Mláka a končit bude na okružní křižovatce silnic I/34, II/154 a III/15512 v Třeboni). Při uzavírce sjezdové větve (MÚK Na Kopečku) ze silnice I/24 ve směru od Halámek na silnici I/34 směr Jindřichův Hradec (ve 3. etapě) a nájezdové větve ze silnice I/34 ve směru od Jindřichova Hradce na silnici I/24 směr Halámky (ve 4. etapě): - Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od Halámek na J. Hradec (ve 3. etapě), resp. pro vozidla jedoucí od J. Hradce na Halámky (ve 4. etapě) bude vedena po silnici I/24 (po směrově rozděleném jízdním pásu čtyřpruhu) od MÚK se silnicí I/34 Na Kopečku přes MÚK u autobusového nádraží a dále po silnici I/34 až k okružní křižovatce se silnicemi II/154 a III/15512 v Třeboni. Na této okružní křižovatce se vozidla otočí a v protisměru se vrátí po silnici I/34 a I/24 (po směrově rozděleném jízdním pásu čtyřpruhu) zpět k MÚK Na Kopečku a dále budou pokračovat po silnici I/34 směr Jindřichův Hradec, resp. po silnici I/24 směr Halámky. Při uzavírce nájezdové větve (MÚK u autobusového nádraží) ze silnice I/24 a z místní komunikace ul. Jiráskova ve směru od Veselí n. L., resp. z centra Třeboně, na silnici I/24 směr Jindřichův Hradec (ve 3. etapě) a uzavírce sjezdové větve ze silnice I/24 ve směru od Jindřichova Hradce na silnici I/24 ul. Jiráskova směr Veselí nad Lužnicí (ve 4. etapě): - Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od Veselí n. L. na J. Hradec bude vedena (ve 3. etapě) po silnici III/15512 ulicí Táboritská od okružní křižovatky se silnicí I/24 a místní komunikací ul. Nádražní na okružní křižovatku se silnicemi I/34 a II/154 a odtud po silnici I/34 směr Jindřichův Hradec. Objízdná trasa pro vozidla jedoucí po místní komunikaci ul. Jiráskova ve směru od centra Třeboně na J. Hradec bude vedena (ve 3. etapě) po silnici I/24 ul. Jiráskova na okružní křižovatku se silnicí I/24 a místní komunikací ul. Nádražní, kde naváže na zmíněnou objízdnou trasu pro vozidla jedoucí od Veselí n. L. - Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od J. Hradce na Veselí n. L. bude vedena (ve 4. etapě) po silnici I/34 od MÚK u autobusového nádraží na okružní křižovatku se silnicemi II/154 a III/15512 v Třeboni a odtud po silnici III/15512 ulicí Táboritská na okružní křižovatku se silnicí I/24 a místní komunikací ul. Nádražní.
silnice I/34, v katastru obce Třeboň, okr. Jindřichův Hradec, Od 04.04.2022 00:00, Do 17.09.2022 23:59, Částečná uzavírka silnic I/24 a I/34 (čtyřpruh) na výjezdu z Třeboně směrem na Jindřichův Hradec v úseku od mimoúrovňové křižovatky silnic I/24 ul. Jiráskova a I/34 u autobusového nádraží až za mimoúrovňovou křižovatku těchto silnic v Třeboni Na Kopečku, spojenou (v průběhu provádění 3. a 4. etapy) s ÚPLNOU UZAVÍRKOU následujících větví mimoúrovňových křižovatek (MÚK) silnic I/24 a I/34: ve 3. etapě: na MÚK silnic I/24 a I/34 v Třeboni u autobusového nádraží: – nájezdová větev ze silnice I/24 ul. Jiráskova a z místní komunikace ul. Jiráskova ve směru od Veselí nad Lužnicí, resp. z centra Třeboně, na silnici I/24 směr Jindřichův Hradec, na MÚK silnic I/24 a I/34 v Třeboni Na Kopečku: – nájezdová větev ze silnice I/24 ve směru od Českých Budějovic na silnici I/24 směr Halámky a dále sjezdová větev ze silnice I/24 ve směru od Halámek na silnici I/34 směr Jindřichův Hradec, ve 4. etapě: na MÚK silnic I/24 a I/34 v Třeboni u autobusového nádraží: – sjezdová větev ze silnice I/24 ve směru od Jindřichova Hradce na silnici I/24 ul. Jiráskova směr Veselí nad Lužnicí, na MÚK silnic I/24 a I/34 v Třeboni Na Kopečku: – nájezdová větev ze silnice I/34 ve směru od Jindřichova Hradce na silnici I/24 směr Halámky a dále sjezdová větev ze silnice I/24 ve směru od Halámek na silnici I/24 směr České Budějovice, na dobu: 4. 4. – 17.9. 2022. Vedení objízdných tras: Při uzavírce nájezdové větve (MÚK Třeboň Na Kopečku) ze silnice I/24 ve směru od Českých Budějovic na silnici I/24 směr Halámky (ve 3. etapě) a sjezdové větve ze silnice I/24 ve směru od Halámek na silnici I/24 směr České Budějovice (ve 4. etapě): - Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od Českých Budějovic na Halámky bude vedena (ve 3. etapě) po silnici III/15512 ulicí Táboritská od okružní křižovatky se silnicemi I/34 a II/154 v Třeboni na okružní křižovatku se silnicí I/24 a místní komunikací ul. Nádražní a dále po silnici I/24 do Lomnice nad Lužnicí na křižovatku se silnicí II/148 a odtud po silnici II/148 přes Novosedly nad Nežárkou na křižovatku se silnicí I/34 v obci Mláka a dále po silnici I/34 až na MÚK v Třeboni Na Kopečku k nájezdové větvi na silnici I/24 směr Halámky. - Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od Halámek na České Budějovice bude vedena (ve 4. etapě) v opačném směru než výše popsaná objízdná trasa (bude začínat na MÚK v Třeboni na Kopečku na sjezdové větvi ze silnice I/24 na silnici I/34 směr obec Mláka a končit bude na okružní křižovatce silnic I/34, II/154 a III/15512 v Třeboni). Při uzavírce sjezdové větve (MÚK Na Kopečku) ze silnice I/24 ve směru od Halámek na silnici I/34 směr Jindřichův Hradec (ve 3. etapě) a nájezdové větve ze silnice I/34 ve směru od Jindřichova Hradce na silnici I/24 směr Halámky (ve 4. etapě): - Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od Halámek na J. Hradec (ve 3. etapě), resp. pro vozidla jedoucí od J. Hradce na Halámky (ve 4. etapě) bude vedena po silnici I/24 (po směrově rozděleném jízdním pásu čtyřpruhu) od MÚK se silnicí I/34 Na Kopečku přes MÚK u autobusového nádraží a dále po silnici I/34 až k okružní křižovatce se silnicemi II/154 a III/15512 v Třeboni. Na této okružní křižovatce se vozidla otočí a v protisměru se vrátí po silnici I/34 a I/24 (po směrově rozděleném jízdním pásu čtyřpruhu) zpět k MÚK Na Kopečku a dále budou pokračovat po silnici I/34 směr Jindřichův Hradec, resp. po silnici I/24 směr Halámky. Při uzavírce nájezdové větve (MÚK u autobusového nádraží) ze silnice I/24 a z místní komunikace ul. Jiráskova ve směru od Veselí n. L., resp. z centra Třeboně, na silnici I/24 směr Jindřichův Hradec (ve 3. etapě) a uzavírce sjezdové větve ze silnice I/24 ve směru od Jindřichova Hradce na silnici I/24 ul. Jiráskova směr Veselí nad Lužnicí (ve 4. etapě): - Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od Veselí n. L. na J. Hradec bude vedena (ve 3. etapě) po silnici III/15512 ulicí Táboritská od okružní křižovatky se silnicí I/24 a místní komunikací ul. Nádražní na okružní křižovatku se silnicemi I/34 a II/154 a odtud po silnici I/34 směr Jindřichův Hradec. Objízdná trasa pro vozidla jedoucí po místní komunikaci ul. Jiráskova ve směru od centra Třeboně na J. Hradec bude vedena (ve 3. etapě) po silnici I/24 ul. Jiráskova na okružní křižovatku se silnicí I/24 a místní komunikací ul. Nádražní, kde naváže na zmíněnou objízdnou trasu pro vozidla jedoucí od Veselí n. L. - Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od J. Hradce na Veselí n. L. bude vedena (ve 4. etapě) po silnici I/34 od MÚK u autobusového nádraží na okružní křižovatku se silnicemi II/154 a III/15512 v Třeboni a odtud po silnici III/15512 ulicí Táboritská na okružní křižovatku se silnicí I/24 a místní komunikací ul. Nádražní. Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje

Popis lokace Dopravní uzavírky a omezení

silnice I/34, v katastru obce Třeboň, okr. Jindřichův Hradec

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Třeboň

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Vyhledávání

Dálnice a rychlostní silnice

D1, D2, D3, D5, D8, D11, R1, R6, R10,