Uzavřeno Teplice 18.4.2022

Dopravní uzavírky a omezení | Teplice

 | od 18.4. 00:00 do 17.6. 23:59

Popis Dopravní uzavírky a omezení

úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Teplicích v ulici Březinova a částečná uzavírka provozu na místní komunikaci v Teplicích v ulici Raisova v termínu od 01.03. do 30.06.2022, z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek, objížďka se stanovenou trasou ulicemi: ? 1. pracovní úsek: Heydukova – Máchova – Fr. Hrubína ? 2. pracovní úsek: Fr. Hrubína – Máchova Práce budou probíhat po etapách. Jednotlivé pracovní úseky (etapy) na sebe budou plynule navazovat. Práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod., mimo tuto dobu bude možné v úseku staveniště projíždět. Bude splněna podmínka zachování průjezdního profilu v ulici Raisova o min. šíři 3,5 metru.
ulice Březinova, mezi křižovatkami ulic Františka Hrubína a Raisova, Teplice, okr. Teplice, Od 18.04.2022 00:00, Do 17.06.2022 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Teplicích v ulici Březinova a částečná uzavírka provozu na místní komunikaci v Teplicích v ulici Raisova v termínu od 01.03. do 30.06.2022, z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek, objížďka se stanovenou trasou ulicemi: ? 1. pracovní úsek: Heydukova – Máchova – Fr. Hrubína ? 2. pracovní úsek: Fr. Hrubína – Máchova Práce budou probíhat po etapách. Jednotlivé pracovní úseky (etapy) na sebe budou plynule navazovat. Práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod., mimo tuto dobu bude možné v úseku staveniště projíždět. Bude splněna podmínka zachování průjezdního profilu v ulici Raisova o min. šíři 3,5 metru. Vydal: Magistrát města Teplice

Popis lokace Dopravní uzavírky a omezení

ulice Březinova, mezi křižovatkami ulic Františka Hrubína a Raisova, Teplice, okr. Teplice

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Teplice

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Vyhledávání

Dálnice a rychlostní silnice

D1, D2, D3, D5, D8, D11, R1, R6, R10,