Uzavřeno Střítež 23.8.2021

Dopravní uzavírky a omezení | Střítež

 | od 23.8.2021 00:00 do 30.4.2022 23:59

Popis Dopravní uzavírky a omezení

Magistrát města Třince, Odbor dopravy, povolil 1. omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silničního provozu na vymezeném úseku silnice č. III/4763 v k. ú. Střítež v úseku délky 450 m od domu čp. 121 po katolický kostel a hřbitov, platná pro všechna vozidla (včetně IZS a BUS) mimo vozidla stavby a dopravní obsluhy přilehlých domů v lokalitě u trafa a bytových domů u kostela, 2. omezení obecného užívání vedením objízdné trasy s označením „Vělopolí“ po silnici č. I/68 v úseku obce Střítež a Hnojník, dále po silnici č. II/474 v obci Hnojník až do obce Třanovice, dále po silnici č. II/648 až do obce Český Těšín, část Horní Žukov, kde se předpokládá užití místní komunikace na ulici Vělopolská, při omezení autobusové dopravy linky Český Těšín-Vělopolí-Střítež-Hnojník a Třinec-Střítež-Vělopolí-Řeka a obslužnosti autobusových zastávek, kterou zajišťuje dopravce ČSAD Havířov a.s., v termínu: 23.08.2021 – 30.04.2022, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci postupu prací realizace stavby „I/68 Třanovice – Nebory“, konkrétně výstavby tělesa budoucí silnice č. I/68, přeložky silnice č. III/4763 a souvisejících stavebních objektů SO 262 a SO 209. Uzavírka vymezeného úseku krajské silnice č. III/4763 a objízdná trasa po silnici č. I/68, II/474 a II/648 je povolena za splnění těchto podmínek: 1) Omezení se dotkne autobusové dopravy a obslužnosti autobusových zastávek takto: Pro linku 871 747 Český Těšín – Vělopolí – Střítež – Hnojník je zpracován výlukový jízdní řád přiložený v příloze. Spoje linky 871 748 Třinec – Střítež – Řeka, které jsou vedeny závlekem do Vělopolí,,Obecní úřad, budou vedeny pouze po zastávku Střítež,,Obecní úřad. Linkou 871748 nebudou obsluhovány zastávky: Střítež,,kostel Střítež,,transformátor Střítež,,Obecní úřad. O rozsahu omezení v autobusové dopravě bude v dostatečném předstihu informována cestující veřejnost, dopravce vyvěsí na označníku zastávek. 2) Žadatel zajistí vybudování pěší trasy v celém uzavíraném úseku se zpevněným povrchem, s oddělením od staveniště, s normovými parametry (sklony a šířky). Udržovat trasu bude stavba, zodpovědná osoba: Ing. Pavel Fischer, tel. č. 602 738 032. 3) Omezení uzavírkou na silnici č. III/4763 musí být respektována další uzavírka silničního provozu na krajské silnici č. II/474 v k. ú. Hnojník, v cca km 16,834 – 17,268 silničního staničení, která je platná pro vozidla vyšší než 3,7 m a byla správním orgánem povolena v termínu 17.05.2021 – 30.11.2021. , od trafa po kostel
silnice III/4763, Střítež, okr. Frýdek-Místek, Od 23.08.2021 00:00, Do 30.04.2022 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, povolil 1. omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silničního provozu na vymezeném úseku silnice č. III/4763 v k. ú. Střítež v úseku délky 450 m od domu čp. 121 po katolický kostel a hřbitov, platná pro všechna vozidla (včetně IZS a BUS) mimo vozidla stavby a dopravní obsluhy přilehlých domů v lokalitě u trafa a bytových domů u kostela, 2. omezení obecného užívání vedením objízdné trasy s označením „Vělopolí“ po silnici č. I/68 v úseku obce Střítež a Hnojník, dále po silnici č. II/474 v obci Hnojník až do obce Třanovice, dále po silnici č. II/648 až do obce Český Těšín, část Horní Žukov, kde se předpokládá užití místní komunikace na ulici Vělopolská, při omezení autobusové dopravy linky Český Těšín-Vělopolí-Střítež-Hnojník a Třinec-Střítež-Vělopolí-Řeka a obslužnosti autobusových zastávek, kterou zajišťuje dopravce ČSAD Havířov a.s., v termínu: 23.08.2021 – 30.04.2022, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci postupu prací realizace stavby „I/68 Třanovice – Nebory“, konkrétně výstavby tělesa budoucí silnice č. I/68, přeložky silnice č. III/4763 a souvisejících stavebních objektů SO 262 a SO 209. Uzavírka vymezeného úseku krajské silnice č. III/4763 a objízdná trasa po silnici č. I/68, II/474 a II/648 je povolena za splnění těchto podmínek: 1) Omezení se dotkne autobusové dopravy a obslužnosti autobusových zastávek takto: Pro linku 871 747 Český Těšín – Vělopolí – Střítež – Hnojník je zpracován výlukový jízdní řád přiložený v příloze. Spoje linky 871 748 Třinec – Střítež – Řeka, které jsou vedeny závlekem do Vělopolí,,Obecní úřad, budou vedeny pouze po zastávku Střítež,,Obecní úřad. Linkou 871748 nebudou obsluhovány zastávky: Střítež,,kostel Střítež,,transformátor Střítež,,Obecní úřad. O rozsahu omezení v autobusové dopravě bude v dostatečném předstihu informována cestující veřejnost, dopravce vyvěsí na označníku zastávek. 2) Žadatel zajistí vybudování pěší trasy v celém uzavíraném úseku se zpevněným povrchem, s oddělením od staveniště, s normovými parametry (sklony a šířky). Udržovat trasu bude stavba, zodpovědná osoba: Ing. Pavel Fischer, tel. č. 602 738 032. 3) Omezení uzavírkou na silnici č. III/4763 musí být respektována další uzavírka silničního provozu na krajské silnici č. II/474 v k. ú. Hnojník, v cca km 16,834 – 17,268 silničního staničení, která je platná pro vozidla vyšší než 3,7 m a byla správním orgánem povolena v termínu 17.05.2021 – 30.11.2021. , od trafa po kostel, Objížďka - bez rozlišení, Vělopolí: silnice III/4763, Střítež, okr. Frýdek-Místek, přes: silnice II/474 (Hnojník), Horní Třanovice, komunikace (Dolní Třanovice), silnice II/648 (ulice Frýdecká) (Český Těšín), pro vozidla výšky do 3,7 m: po silnici č. I/68 v úseku obce Střítež a Hnojník, dále po silnici č. II/474 v obci Hnojník až do obce Třanovice, dále po silnici č. II/648 až do obce Český Těšín, část Horní Žukov, kde se předpokládá užití místní komunikace na ulici Vělopolská, Vydal: Magistrát města Třince

Popis lokace Dopravní uzavírky a omezení

silnice III/4763, Střítež, okr. Frýdek-Místek

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Střítež

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Vyhledávání

Dálnice a rychlostní silnice

D1, D2, D3, D5, D8, D11, R1, R6, R10,