Uzavřeno Petřvald 27.9.2021

Dopravní uzavírky a omezení | Petřvald

 | od 27.9.2021 00:00 do 20.9.2022 23:59

Popis Dopravní uzavírky a omezení

Omezení obecného užívání uzavírkou části místních komunikací III. třídy 21c - ul. Bužkovská 22c - ul. Topolová v k.ú. Petřvald u Karviné, z důvodu provádění stavebních prací na umístění kanalizačního řadu a kanalizačních odbočení v rámci stavby „Kanalizace Podlesí – I. etapa“ (výstavba kanalizační stoky „A“). Uzavírka těchto komunikací bude provedena postupně po úsecích v délce max. 20-30m., Omezení obecného užívání předmětných místních komunikací uzavírkou bude prováděno postupně po úsecích v délce max. 20-30m, v termínu od 27.9.2021 do 20.9.2022 s tím, že terénní úpravy budou provedeny ihned po skončení prací dokončeného úseku s následnou obnovou provozu. Omezení silničního provozu na místních komunikacích bude po dobu nezbytně nutnou.
V obci Petřvald(okres Karviná) ulice: Bužkovská, Spojovací, Topolová, Úzká, silnice: místní komunikace, Od 27.09.2021 00:00, Do 20.09.2022 23:59, Omezení obecného užívání uzavírkou části místních komunikací III. třídy 21c - ul. Bužkovská 22c - ul. Topolová v k.ú. Petřvald u Karviné, z důvodu provádění stavebních prací na umístění kanalizačního řadu a kanalizačních odbočení v rámci stavby „Kanalizace Podlesí – I. etapa“ (výstavba kanalizační stoky „A“). Uzavírka těchto komunikací bude provedena postupně po úsecích v délce max. 20-30m. Omezení obecného užívání předmětných místních komunikací uzavírkou bude prováděno postupně po úsecích v délce max. 20-30m, v termínu od 27.9.2021 do 20.9.2022 s tím, že terénní úpravy budou provedeny ihned po skončení prací dokončeného úseku s následnou obnovou provozu. Omezení silničního provozu na místních komunikacích bude po dobu nezbytně nutnou. , Vydal: Městský úřad Petřvald

Popis lokace Dopravní uzavírky a omezení

V obci Petřvald(okres Karviná) ulice: Bužkovská, Spojovací, Topolová, Úzká, silnice: místní komunikace

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Petřvald

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Vyhledávání

Dálnice a rychlostní silnice

D1, D2, D3, D5, D8, D11, R1, R6, R10,