Uzavřeno Františkovy Lázně 16.3.2023

Dopravní uzavírky a omezení | Františkovy Lázně

 | od 16.3.2023 00:00 do 31.8.2023 23:59

Popis Dopravní uzavírky a omezení

úplnou uzavírku provozu na silnici I/21, staničení km cca 54,700 – 55,450, p. p. č. 833/1, k. ú. Horní Lomany, obec Františkovy Lázně v okrese Cheb z důvodu realizace stavby: „Podchod pod silnicí I/21, Žírovická ulice, Františkovy Lázně“. Pro úplnou uzavírku části úseku silnice I/21 v místě stavby podchodu pro pěší a cyklisty je navržena objízdná trasa po souběžné provizorní komunikaci. Bude omezena rychlost a provoz bude veden po provizorní objízdné komunikaci obousměrně se zachováním minimální šířky 3,00 m pro každý jízdní pruh.
silnice I/21 (ulice Ašská), v katastru obce Františkovy Lázně, část obce Horní Lomany, okr. Cheb, Od 16.03.2023 00:00, Do 31.08.2023 23:59, úplnou uzavírku provozu na silnici I/21, staničení km cca 54,700 – 55,450, p. p. č. 833/1, k. ú. Horní Lomany, obec Františkovy Lázně v okrese Cheb z důvodu realizace stavby: „Podchod pod silnicí I/21, Žírovická ulice, Františkovy Lázně“. Pro úplnou uzavírku části úseku silnice I/21 v místě stavby podchodu pro pěší a cyklisty je navržena objízdná trasa po souběžné provizorní komunikaci. Bude omezena rychlost a provoz bude veden po provizorní objízdné komunikaci obousměrně se zachováním minimální šířky 3,00 m pro každý jízdní pruh. , Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje

Popis lokace Dopravní uzavírky a omezení

silnice I/21 (ulice Ašská), v katastru obce Františkovy Lázně, část obce Horní Lomany, okr. Cheb

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Františkovy Lázně

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Vyhledávání

Dálnice a rychlostní silnice

D1, D2, D3, D5, D8, D11, R1, R6, R10,