Třinec práce na silnici 13.08.2018

Práce na silnici | Třinec

Čas komplikace: 13.08.2018 07:00 - 31.10.2018 23:59

Popis Práce na silnici

stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. III/4681 v k. ú. Oldřichovice u Třince, umístění na pozemku parc. č. 3387/1 úsek délky max. 100 m před základní školou čp. 275 a autobusovou zastávkou „Oldřichovice, česká škola“, kde dojde k jednostrannému zúžení vozovky s volnou šířkou vozovky 6,0 m. Přechodná úprava provozu bude zajišťovat bezpečnost silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci stavby „Autobusová zastávka u ZŠ v Oldřichovicích včetně přechodu pro chodce“. Stavba bude rozdělena na tři etapy: I. a II. etapa bude řešit výstavbu přechodu pro chodce (protlak pod krajskou silnicí č. III/4681), III. etapa výstavbu chodníku a autobusového zálivu. a) Na krajské silnici č. III/4681 bude umístěno přechodné dopravní značení č. A 6b se značením č. A 15 doplněné o výstražné světlo typu 1 (příp. s umístěním značky na retroreflexním fluorescenčním žlutozeleném podkladu). Pracovní úsek bude od silničního provozu oddělen směrovacími deskami č. Z 4a,b, příp. Z 4d, (první tři doplněné o výstražná světla typu 1). Podél pracovního úseku bude stanovena nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h přechodným dopravním značením č. B 20a. Ve III. etapě stavby, při výstavbě chodníku a autobusového zálivu, bude autobusová zastávka „Oldřichovice, česká škola“ ve směru jízdy do městské části Tyra přemístěna ve vzdálenosti cca 50 m dále (ve směru jízdy Tyra) s tím, že zastávka bude označena přechodným dopravním značením č. IJ 4c a přechodným označníkem, který dodá dopravce autobusové dopravy. Nástupiště délky 15 m a šířky 1,5 m bude zřízeno ze silničních panelů. Přechodný označník dodá žadateli dopravce autobusové dopravy (ARRIVA MORAVA a.s., tel. č. 602 519 667). Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti předem obvyklým způsobem. Stávající svislé dopravní značení označující přechod pro chodce č. IP 6 bude odstraněno. b) Na místní komunikaci č. 292c (pasport komunikací) vedené ze směru jízdy od Agricoopu, pozemek parc. č. 1483/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince – kombinace přechodného dopravního značení č. A 15 doplněné o výstražné světlo typu 1 (příp. s umístěním značky na retroreflexním fluorescenčním žlutozeleném podkladu) a značení č. A 6b s doplněním dodatkové tabule č. E 7b vyznačující směr k místu s prováděním prací na silnici. Ve III. etapě stavby, při výstavbě chodníku, bude pracovní úsek od silničního provozu oddělen směrovacími deskami č. Z 4a,b (první tři doplněné o výstražná světla typu 1). c) Na místní komunikaci č. 289c (pasport komunikací) vedené ze směru jízdy od hřiště základní školy, pozemek parc. č. 3395/11 v k. ú. Oldřichovice u Třince - kombinace přechodného dopravního značení č. A 15 doplněné o výstražné světlo typu 1 (příp. s umístěním značky na retroreflexním fluorescenčním žlutozeleném podkladu) a značení č. A 6b s doplněním dodatkové tabule č. E 7b vyznačující směr k místu s prováděním prací na silnici. , Oldřichovice před českou základní školou
silnice III/4681, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 13.08.2018 07:00, Do 31.10.2018 23:59, stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. III/4681 v k. ú. Oldřichovice u Třince, umístění na pozemku parc. č. 3387/1 úsek délky max. 100 m před základní školou čp. 275 a autobusovou zastávkou „Oldřichovice, česká škola“, kde dojde k jednostrannému zúžení vozovky s volnou šířkou vozovky 6,0 m. Přechodná úprava provozu bude zajišťovat bezpečnost silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci stavby „Autobusová zastávka u ZŠ v Oldřichovicích včetně přechodu pro chodce“. Stavba bude rozdělena na tři etapy: I. a II. etapa bude řešit výstavbu přechodu pro chodce (protlak pod krajskou silnicí č. III/4681), III. etapa výstavbu chodníku a autobusového zálivu. a) Na krajské silnici č. III/4681 bude umístěno přechodné dopravní značení č. A 6b se značením č. A 15 doplněné o výstražné světlo typu 1 (příp. s umístěním značky na retroreflexním fluorescenčním žlutozeleném podkladu). Pracovní úsek bude od silničního provozu oddělen směrovacími deskami č. Z 4a,b, příp. Z 4d, (první tři doplněné o výstražná světla typu 1). Podél pracovního úseku bude stanovena nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h přechodným dopravním značením č. B 20a. Ve III. etapě stavby, při výstavbě chodníku a autobusového zálivu, bude autobusová zastávka „Oldřichovice, česká škola“ ve směru jízdy do městské části Tyra přemístěna ve vzdálenosti cca 50 m dále (ve směru jízdy Tyra) s tím, že zastávka bude označena přechodným dopravním značením č. IJ 4c a přechodným označníkem, který dodá dopravce autobusové dopravy. Nástupiště délky 15 m a šířky 1,5 m bude zřízeno ze silničních panelů. Přechodný označník dodá žadateli dopravce autobusové dopravy (ARRIVA MORAVA a.s., tel. č. 602 519 667). Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti předem obvyklým způsobem. Stávající svislé dopravní značení označující přechod pro chodce č. IP 6 bude odstraněno. b) Na místní komunikaci č. 292c (pasport komunikací) vedené ze směru jízdy od Agricoopu, pozemek parc. č. 1483/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince – kombinace přechodného dopravního značení č. A 15 doplněné o výstražné světlo typu 1 (příp. s umístěním značky na retroreflexním fluorescenčním žlutozeleném podkladu) a značení č. A 6b s doplněním dodatkové tabule č. E 7b vyznačující směr k místu s prováděním prací na silnici. Ve III. etapě stavby, při výstavbě chodníku, bude pracovní úsek od silničního provozu oddělen směrovacími deskami č. Z 4a,b (první tři doplněné o výstražná světla typu 1). c) Na místní komunikaci č. 289c (pasport komunikací) vedené ze směru jízdy od hřiště základní školy, pozemek parc. č. 3395/11 v k. ú. Oldřichovice u Třince - kombinace přechodného dopravního značení č. A 15 doplněné o výstražné světlo typu 1 (příp. s umístěním značky na retroreflexním fluorescenčním žlutozeleném podkladu) a značení č. A 6b s doplněním dodatkové tabule č. E 7b vyznačující směr k místu s prováděním prací na silnici. , Oldřichovice před českou základní školou, Vydal: Městský úřad Třinec

Popis lokace Práce na silnici

silnice III/4681, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Mapa Práce na silnici Třinec

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Vyhledávání

Lůžková úprava Škoda Octavia »

Nový portál pro motoristy s aktuální dopravní situací »

Dopravní komplikace na dálnicích a rychlostních silnicích

D1, D2, D3, D5, D8, D11, R1, R4, R6, R7, R10, R35,

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK